Úprava psa 

Upravovat srst novofundlandskému psovi začneme teprve po důkladném vykoupání. Srst nejprve důkladně vysušíme - nejlépe výkonným fénem a pomocí studeného vzduchu. Potom srst pečlivě vyčešeme. Tak jako vždy i zde používáme osvědčené pravidlo - zespodu - nahoru, odzadu - dopředu.   Znamená to, že začneme na zadní noze dole při tlapě, srst otočíme a sčesáváme postupně dolů. Tak pokračujeme po celé délce nohy až k ocasu. Totéž uděláme s druhou končetinou. Následuje ocas, opět od špičky ke kořenu. Opatrně, ale důkladně vyčešeme partie ve slabinách a na spodní části břicha. V práci pokračujeme na bocích a na zádech. Po celou dobu vždy češeme systémem sčesáváním otočené srsti. Stejný postup zopakujeme na přední části psa. Nohy, hrudník, krk, vše kolem uší a hlavu. Takto důkladně vyčesanou a suchou srst můžeme začít upravovat. Pamatujte si vždy několik zásad:

  1. je lepší začít méně a raději vícekrát než střihnout jednou a hodně
  2. úprava psa nesmí být na první pohled viditelná, tzn. upravujeme přirozeně
  3. upravujeme vždy podle standartu, je tedy nutné jej znát
  4. používejte vždy jen kvalitní přípravky a nástroje, zkrátí vám práci a tím i čas, nutný k úpravě
  5. stříháme vždy jen po srsti a vždy zastřihnuté místo okamžitě učešeme než střihneme podruhé, jen tak se vyhneme prostřižení "zubu" 

Přední část - začneme úpravou srsti na tlapkách. Prvním krokem úpravy tlapky je zastřižení srsti na spodní části. Rovnými nůžkami odstraníme přečnívající srst nad polštářky. Postavenou nohu zastřihneme po obvodu tlapky do kulatého tvaru. U takto upravené tlapky pokračujeme vyčesáním srsti mezi prsty směrem proti růstu. Takto vyčesanou tlapku již upravujeme prostřihovacími (efilačními) nůžkami do kulatého tvaru. Při této práci postupujeme opatrně, aby po úpravě nebyly viditelné drápy. Srst sestřihujeme po srsti - ne proti. Nedochází potom k vytvoření "díry" po střihu. Češeme a stříháme raději vícekrát, až dosáhneme ideálního stavu.

 Nyní budeme pokračovat na předních nohách. Používat budeme již jen efilační nůžky hřebeny. Postavíme psa do ideálního postoje, tj. přední nohy je prodloužením ramena a předloktí. Pročešeme prapory proti srsti a zarovnáme je do této ideální spojnice. Potom prapory srovnáme zvenku i zevnitř stejným způsobem. Nezapomeňte střih-hřeben, střih-hřeben...Při pohledu zepředu nám po úpravě nemůže přečnívat srst na loktech, kde jí bývá nejvíce a zkresluje tak postoj. Srovnáním linie tlapky, lokte a ramena dosáhneme kýženého výsledku. 

 U zadní noh budeme začínat stejně jako u předních, tedy tlapky a potom prapory. Zde je nutné, aby pes opět stál v ideálním postoji, tedy lýtko stojí kolmo k zemi. Při úpravě srsti na stehnech vycházíme z úhlení zadní nohy a přečnívající srst nad kolenem a na stehně odstraníme podle linie úhlení končetiny. Spodní část praporů má být kolmo k zemi. Při pohledu zezadu se nám musí projevit linie - kyčel, koleno, tlapa. Vnitřní strany stehna se snažíme upravit opticky rovnoměrně s venkovní stranou. Opět platí méně než více a stři, hřeben....Pokud si nejste jisti v této partii, projděte psa a vraťte se k úpravě.

 Úprava hrudníku je návratem do předních partií a bývá poměrně náročná. Hlavně pod bradou a na krku bývá srsti mnoho a je velmi dlouhá a hustá. Opět postavte psa do postoje a vytvořte základní linii - tedy krk a loket. Po vytvoření základní linky upravujeme přečnívající srst směrem od uší k hrudníku. Klademe důraz na viditelnost krku a střih vedeme zezadu dopředu. Obě strany psa musí být stejné! Ponecháním mnoho srsti pod bradou vám vznikne "lví" efekt. Linka hrudníku však musí být jemná a nesmí být strmá. Také přebytek srsti pod hrudní kostí je nutno odstranit a vytvořit ideální linku, která bude končit u lokte. Delší linka zkracuje nohy, kratší dělá zvíře vysokonohé. 

 Pokračujeme spodní linií. Nejprve si ji opět vytvoříme - u fen může být rovnější, u psů velmi mírně klenutá. Při vytváření linie musíme navázat na linii hrudníku, tzn. že jakoby linii hrudníku a spodní linii spojíme - nesmí se zde vytvořit schod. Nejlépe je zvednout přední nohu a pokračovat od hrudníku dozadu. Dáváme opět pozor na to, abychom nevytvořili efekt krátkých či dlouhých nohou. Potom postupně sestříháme boky do mírně zaobleného tvaru. Je lepší začít nejprve na zadní části a postupovat směrem dopředu. Předního pohledu musí být boky opět stejné! A stejně zaoblené, nelze jen zastřihnout spodní rovinu. A znovu při stříhání češeme, střihání, češeme, střiháme.... 

 Horní linii není v mnoha případech nutno vůbec upravovat, jejím základem bývá důkladné vyčesání. Ale.. Srst za lebkou na krku je nutné důkladně vyčesat, nejlépe podsadovým hřebenem. Pokud zde není srst důkladně vyčesaná, opět se nám vytvoří efekt lví hřívy a zvíře je při pohledu zboku a shora opticky bez krku. Také hřbet na zádi a u kořene ocasu nepotřebuje víceméně efilační nůžky, ale podsadový hřeben a česat a česat, až dojde k vyrovnání horní linie. 

 Přechodem horní linie dozadu se dostáváme k ocasu. Po důkladném vyčesání zde použijeme efilační nůžky pouze na odstranění přečnívajících chlupů a upravíme jej do žádoucího tvaru. Ocas totiž rovněž zapadá do celkové linie psa. 

 Před úpravou hlavy je třeba si uvědomit, že je dominantním znakem psa. Začneme s úpravou hlavy uchem. Vyčesáváme jej důkladně po srsti tak dlouho, dokud se nám nevykreslí linie ucha. Poté efilačními nůžkami linii obstřihneme, příp. dlouhou srst upravíme podle standartu. Pamatujte, že linie nesmí být špičatá, ale zaoblená. Po této úpravě nám "vyskočí" oblast pod ušima. Zvednete-li boltec ucha, ukáže se linka zaoblení.

 Zde přebytečnou (často mastnou) srst odstraníme. Znovu po zdvižení boltce uvidíte linii tváře - líce. Tato začíná u konce oka a měla by kopírovat linii zaoblení ucha a končí na krku. Po sestřižení musí být dosaženo oblé linky pozvolna splývající na krk. Velkým neduhem bývá ponechání srsti za uchem, která pak zničí obrys hlavy a výraz nasazení uší. Tuto přebytečnou srst sestříháme směrem od nasazení ucha dolů po linii krku. Vrchní část lebky u některých psů není třeba upravovat. Někdy ovšem zde srst tvoří tzv. "kohouta" a my musíme přečnívající chlupy odstranit. Srst na lebce zastřihneme v tomto případě do kulatého tvaru, ovšem nesmí vytvořit "záseky" v partiích nasazení ucha. Zde platí dvojnásob staré dobré "dvakrát měř, jednou řež"... 


V ideálním případě je dobré, aby nám někdo předvedl upraveného psa v pohybu i postoji.My uvidíme případné nedostatky a můžeme je okamžitě odstranit. Takto upravený pes vám vydrží 2-3 týdny, je-li výstavní sezóna, musíte tedy popsaný postup několikrát opakovat.